แปลเพลง Pink - Blackbeans เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง Pink - Blackbeans เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แอบมอง เธออยู่บ่อย ๆ
มันคงจะดีถ้าเรารู้จักกันกว่านี้
แอบยิ้ม บางที
บางคราวก็คิดเกินไปมากกว่านี้

นี่คือความรัก ใช่ไหม
ที่ทำให้ใจทั้งใจนั้นเป็นแบบนี้
นี่คือความรัก หรือเปล่า
ที่ทำให้ฉันเจอเธอ ที่ทำให้โลกเป็นสีชมพู
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันคิดหน่อย ๆ
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันมันกร่อย ๆ
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันคิดหน่อย ๆ
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันมันละลาย

It’s gonna be alright
when I see it in your eyes
look at the sky
will you see the light shine
(เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
 เมื่อฉันเห็นมันในดวงตาของคุณ
 ดูท้องฟ้า
 คุณจะเห็นแสงสว่างส่องประกาย) 

It’s gonna be alright
when I see it in your eyes
look at the sky
will you see the light shine
(เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
 เมื่อฉันเห็นมันในดวงตาของคุณ
 ดูท้องฟ้า
 คุณจะเห็นแสงสว่างส่องประกาย) 

เหตุผลวกวนกับตัวเอง
ทำไมโลกทั้งใบฉันมีแค่เธอ
สับสนผู้คนกับตัวเอง
ทำไมไม่มีใครที่เหมือนเธอ

นี่คือความรัก ใช่ไหม
ที่ทำให้ใจทั้งใจนั้นเป็นแบบนี้
นี่คือความรัก หรือเปล่า
ที่ทำให้ฉันเจอเธอ ที่ทำให้โลกเป็นสีชมพู
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันคิดหน่อย ๆ
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันมันกร่อย ๆ
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันคิดหน่อย ๆ
เธอยิ้มบ่อย ๆ เธอทำใจฉันมันละลาย

It’s gonna be alright
when I see it in your eyes
look at the sky
will you see the light shine
(เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
 เมื่อฉันเห็นมันในดวงตาของคุณ
 ดูท้องฟ้า
 คุณจะเห็นแสงสว่างส่องประกาย) 

It’s gonna be alright
when I see it in your eyes
look at the sky
will you see the light shine
(เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง
 เมื่อฉันเห็นมันในดวงตาของคุณ
 ดูท้องฟ้า
 คุณจะเห็นแสงสว่างส่องประกาย) 

เป็นไปได้ไหม ที่ฉันจะพาเธอไป
ในที่ ๆ ไม่มีใคร
ไปกับฉันไหม ที่เราจะขับรถไป
ในที่ ๆ ไม่เคยไป
มีแค่ฉันและเธอ อยู่บนถนน
และลืมผู้คน ที่ทำเราสับสน
เปิดเพลงหมุนวน ไม่ต้องกังวลใด ๆ
และนาฬิกา ไม่อยากบ่งบอกเวลาตอนนี้
เมื่อฉันมีเธอในตอนนี้ เมื่อฉันมีเธอในชีวิต
และฉันมีเธอในตอนนี้