แปลเพลง Wish You The Best - Lewis Capaldi (ความหมายเพลง)

แปลเพลง Wish You The Best - Lewis Capaldi ความหมายเพลง

I miss knowing what you’re thinking
And hearing how your day has been
Do you think you could tell me everything, darling?
But leave out every part about him
Right now you’re probably by the ocean
While I’m still out here in the rain
With every day that passes by since we’ve spoken
It’s like Glasgow seems further from L.A

ฉันคิดถึงการรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่
 และได้ยินว่าวันของคุณเป็นอย่างไร
 คุณคิดว่าคุณสามารถบอกฉันทุกอย่างได้ไหม ที่รัก
 แต่ทิ้งทุกส่วนเกี่ยวกับเขา
 ตอนนี้คุณอาจอยู่ริมทะเล
 ขณะที่ฉันยังอยู่ที่นี่ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย
 กับทุกวันที่ผ่านไปตั้งแต่ได้คุยกัน
 เหมือนกลาสโกว์ดูเหมือนไกลจากแอลเอ

Maybe it’s supposed to be this way
บางทีมันควรจะเป็นอย่างนี้

But, oh my love
I wanna say, “I miss the green in your eyes”
And when I said we could be friends, guess I lied
I wanna say, “I wish that you never left”
Oh, but instead, “I only wish you the best”
I wanna say, “Without you, everything’s wrong”
And you were everything I need all along
I wanna say, “I wish that you never left”
Oh, but instead, “I only wish you the best”

แต่โอ้ที่รัก
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันคิดถึงสีเขียวในดวงตาของคุณ”
 และเมื่อฉันบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ เดาว่าฉันโกหก
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไป”
 โอ้ แต่แทนที่จะเป็น “ฉันแค่ขอให้คุณดีที่สุด”
 ฉันอยากจะพูดว่า "ถ้าไม่มีคุณ ทุกอย่างก็ผิดพลาด"
 และคุณคือทุกสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอด
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไป”
 โอ้ แต่แทนที่จะเป็น “ฉันแค่ขอให้คุณดีที่สุด”

Well, I can’t help but notice
You seem happier than ever now
And I guess that I should tell you that I’m sorry
It seems I was the problem somehow

ฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็น
 ตอนนี้คุณดูมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม
 และฉันคิดว่าฉันควรจะบอกคุณว่าฉันขอโทษ
 ดูเหมือนว่าฉันเป็นตัวปัญหาอย่างใด

Maybe I only brought you down
บางทีฉันอาจจะแค่ทำให้คุณผิดหวัง

But, oh my love
I wanna say, “I miss the green in your eyes”
And when I said we could be friends, guess I lied
I wanna say, “I wish that you never left”
Oh, but instead, “I only wish you the best”
I wanna say, “without you, everything’s wrong”
And you were everything I need all along
I wanna say, “I wish that you never left”
Oh, but instead, “I only wish you the best”

แต่โอ้ที่รัก
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันคิดถึงสีเขียวในดวงตาของคุณ”
 และเมื่อฉันบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ เดาว่าฉันโกหก
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไป”
 โอ้ แต่แทนที่จะเป็น “ฉันแค่ขอให้คุณดีที่สุด”
 ฉันอยากจะพูดว่า "ไม่มีคุณ ทุกอย่างก็ผิด"
 และคุณคือทุกสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอด
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไป”
 โอ้ แต่แทนที่จะเป็น “ฉันแค่ขอให้คุณดีที่สุด”

But, oh, my love
Oh, woah
Oh, my love
Oh, woah
Oh, ooh
Wish I could say it’s something I really mean
But I want you happy whether not it’s with me
I wanna say, “I wish that you never left”
Oh, but instead, “I only wish you the best”

แต่โอ้ที่รัก
Oh, woah
Oh, ที่รัก
Oh, woah
Oh, ooh
 ฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันหมายถึงจริงๆ
 แต่ฉันอยากให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะอยู่กับฉัน
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไป”
 โอ้ แต่แทนที่จะเป็น “ฉันแค่ขอให้คุณดีที่สุด”

I wanna say, “Without you, everything’s wrong”
And you were everything I need all along
I wanna say, “I wish that you never left”
Oh, but instead, “I only wish you the best”

ฉันอยากจะพูดว่า "ถ้าไม่มีคุณ ทุกอย่างก็ผิดพลาด"
 และคุณคือทุกสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอด
 ฉันอยากจะพูดว่า “ฉันหวังว่าคุณจะไม่จากไป”
 โอ้ แต่แทนที่จะเป็น “ฉันแค่ขอให้คุณดีที่สุด”