แปลเพลง SWINE - Demi Lovato เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง "SWINE" และความหมายของ Demi Lovato ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: God forbid I wanna suck whatever the fuck I wanna God forbid I wanna fuck whoever the fuck I want And if he cums, I guess I gotta be a mother คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง SWINE เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น


เนื้อเพลง SWINE ร้องโดย Demi Lovato ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง SWINE - Demi Lovato


[Verse 1]
God forbid, I wanna suck whatever the fuck I wanna
พระเจ้าห้ามฉันอยากจะดูดอะไรก็ตามที่ฉันต้องการ
God forbid, I wanna fuck whoever the fuck I want
พระเจ้าห้ามฉันอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามที่ฉันต้องการ
And if he cums, I guess I gotta be a mother
และถ้าเขาหลั่ง ฉันเดาว่าฉันต้องเป็นแม่คนแน่ๆ
Fuck what I think, I don't know a thing
ให้ตายเถอะ ฉันคิดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
The government knows my body
รัฐบาลรู้จักร่างกายของฉัน
No, it's okay, it's better this way, I'm only a carbon copy
ไม่ ไม่เป็นไร ทางนี้ดีกว่า ฉันเป็นแค่สำเนา
Even if I'm dying, they'll still try to stop me
แม้ว่าฉันกำลังจะตาย พวกเขาก็ยังพยายามหยุดฉัน

[Pre-Chorus]
Do we even hear ourselves?
เราได้ยินตัวเองหรือไม่

[Chorus]
My life, my voice
ชีวิตของฉัน เสียงของฉัน
My rights, my choice
สิทธิ์ของฉัน ทางเลือกของฉัน
It's mine, or I'm just swine
เป็นของฉันหรือฉันแค่หมู
My blood, my loins
เลือดของฉัน บั้นเอวของฉัน
My lungs, my noise
ปอดของฉัน เสียงของฉัน
It's mine, or I'm just swine (Hey, hey, hey, hey)
เป็นของฉันหรือฉันแค่หมู

[Verse 2]
Picture your faith, imagine your God and even your Holy Bible
ลองนึกภาพความเชื่อของคุณ จินตนาการถึงพระเจ้าของคุณ และแม้แต่พระคัมภีร์ไบเบิลของคุณ
Is suddenly bannеd, do you understand?
จู่ๆก็ถูกแบน เข้าใจไหม?
Now doesn't that sound entitlеd?
ตอนนี้เสียงนั้นไม่มีสิทธิ์ใช่ไหม
It's your book, but it's my survival
มันเป็นหนังสือของคุณ แต่มันคือความอยู่รอดของฉัน
We gotta grow 'em, we gotta raise 'em, we gotta feed and bathe 'em
เราต้องปลูกมัน เราต้องเลี้ยงมัน เราต้องให้อาหารและอาบน้ำพวกมัน
And if you won't, they call you a witch to burn at the stake in Salem
และถ้าคุณไม่ยอม พวกเขาจะเรียกคุณว่าแม่มดเพื่อเผาทั้งเป็นในเซเลม
Thought by now they'd change, but we're still waiting
ตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนไปแล้ว แต่เรายังรออยู่

[Pre-Chorus 2]
Give these motherfuckers hell
ให้ไอ้พวกเวรตะไลเหล่านี้ตกนรก

[Chorus]
My life, my voice
ชีวิตของฉัน เสียงของฉัน
My rights, my choice
สิทธิ์ของฉัน ทางเลือกของฉัน
It's mine, or I'm just swine
เป็นของฉันหรือฉันแค่หมู
My blood, my loins
เลือดของฉัน บั้นเอวของฉัน
My lungs, my noise
ปอดของฉัน เสียงของฉัน
It's mine, or I'm just swine (Hey, hey, hey, hey)
เป็นของฉันหรือฉันแค่หมู

[Bridge]
Under-compensated, too domesticated (The fuck?)
ไม่ได้รับค่าตอบแทน เชื่องเกินไป (บ้าเหรอ?)
Underestimated, overregulated (The fuck?)
ประเมินต่ำเกินไป ถูกควบคุมมากเกินไป (บ้าเหรอ?)
Under-celebrated, hate-dominated (The fuck?)
ไม่โด่งดัง ถูกเกลียดชังครอบงำ (บ้าเหรอ?)
We're infuriated, got us activated (Get up)
เราโกรธมาก ทำให้เราเปิดใช้งาน (ลุกขึ้น)
Ever-dedicated, newly-motivated (Get up)
ทุ่มเทตลอดเวลา มีแรงจูงใจใหม่ (ลุกขึ้น)
And if you're awake, then I'm so glad you made it
และถ้าคุณตื่น ผมก็ดีใจที่คุณทำสำเร็จ
(Ah-ah-ah-ah-ah)

[Chorus]
My life, my voice
ชีวิตของฉัน เสียงของฉัน
My rights, my choice
สิทธิ์ของฉัน ทางเลือกของฉัน
It's mine, or I'm just swine
เป็นของฉันหรือฉันแค่หมู
My blood, my loins
เลือดของฉัน บั้นเอวของฉัน
My lungs, my noise
ปอดของฉัน เสียงของฉัน
It's mine, or I'm just swine (Hey, hey, hey, hey)
เป็นของฉันหรือฉันแค่หมู


วิดีโออย่างเป็นทางการ SWINE - Demi Lovato
ข้อมูลเพลง SWINE - Demi Lovato

ศิลปิน:Demi Lovato
เพลง:SWINE
วันที่วางจำหน่าย:22 มิถุนายน 2566
Album:SWINE