แปลเพลง Be More - Stephen Sanchez เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Be More Stephen Sanchez


แปลเพลง "Be More" และความหมายของ Stephen Sanchez ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: If words could just hold you Tell me you feel me Oh, just to know you Tell me you see me I couldn't have said it You must have just read it In my eyes คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Be More เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

ความหมายเพลง Be More ของ Stephen Sanchez


ความหมายของเพลง Be More ของ Stephen Sanchez สื่อถึงความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากกว่าความรู้สึกรักธรรมดา เขารู้สึกว่าความรู้สึกของเขาควรจะเป็นมากกว่าคำว่า "ฉันต้องการคุณ" หรือ "ฉันรักคุณ"

ความหมายโดยรวมของเพลง Be More ของ Stephen Sanchez แสดงถึงความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง มีความหมาย และจริงใจ เขาต้องการให้คู่ของเขาเป็นมากกว่าคำพูดหรือความปรารถนา แต่จริงใจและลึกซึ้งในการชื่นชมและให้เกียรติความรู้สึกของเขา

หลังจากที่ทราบความหมายของเพลง Be More แล้ว บางทีคุณอาจต้องการทราบคำแปลของเพลง Be More อีกด้วย ใจเย็นๆ เพราะ MusixLirik ได้จัดเตรียมเนื้อเพลงและคำแปลของ Be More, ต่อไปนี้คือการแปลเพลง Be More ร้องโดย Stephen Sanchez ฉันหวังว่าเพลงนี้จะช่วยเป็นกำลังใจให้คุณ

แปลเพลง Be More - Stephen Sanchez


It must be more than "I need you"
More than "I love you"
Be more than wishes on stars
High above you

มันต้องมากกว่า "ฉันต้องการเธอ"
 มากกว่า "ฉันรักคุณ"
 เป็นมากกว่าความปรารถนาบนดวงดาว
 สูงเหนือคุณ

If words could just hold you
Tell me you feel me
Oh, just to know you
Tell me you see me
I couldn't have said it
You must have just read it
In my eyes

ถ้าคำพูดสามารถรั้งคุณไว้ได้
 บอกฉันว่าคุณรู้สึกถึงฉัน
 โอ้ เพิ่งจะได้รู้จักคุณ
 บอกฉันว่าคุณเห็นฉัน
 ฉันไม่สามารถพูดได้
 คุณต้องเพิ่งอ่านมัน
 ในสายตาของฉัน

Darling, please let it be more
Be more
Be more
ที่รัก ได้โปรดปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่านี้
 เป็นมากขึ้น

It must be more than "I want you"
More than "I caught you"
Be more than dancing in rain drops
Falling to touch you
Oh, just to touch you, oh

มันต้องมากกว่า "ฉันต้องการเธอ"
 มากกว่า "ฉันจับคุณ"
 เป็นมากกว่าการเต้นรำท่ามกลางสายฝนโปรยปราย
 ตกลงมาสัมผัสคุณ
 โอ้ เพียงเพื่อสัมผัสคุณ โอ้

If words could just hold you
Tell me you feel me
Oh, just to know you
Tell me you see me
I couldn't have said it
You must have just read it
In my eyes

ถ้าคำพูดสามารถรั้งคุณไว้ได้
 บอกฉันว่าคุณรู้สึกถึงฉัน
 โอ้ เพิ่งจะได้รู้จักคุณ
 บอกฉันว่าคุณเห็นฉัน
 ฉันไม่สามารถพูดได้
 คุณต้องเพิ่งอ่านมัน
 ในสายตาของฉัน

Let it be more
Be more
Be more
Darling, be more
Be more
Be more

ปล่อยให้มันมากขึ้น
 เป็นมากขึ้น
 เป็นมากขึ้น
 ที่รัก จงมากขึ้น
 เป็นมากขึ้น
 เป็นมากขึ้น

If words could just hold you
Tell me you feel me
Oh, just to know you
Tell me you see me
I couldn't have said it
You must have just read it
In my eyes
Darling, please let it be more

ถ้าคำพูดสามารถรั้งคุณไว้ได้
 บอกฉันว่าคุณรู้สึกถึงฉัน
 โอ้ เพิ่งจะได้รู้จักคุณ
 บอกฉันว่าคุณเห็นฉัน
 ฉันไม่สามารถพูดได้
 คุณต้องเพิ่งอ่านมัน
 ในสายตาของฉัน
 ที่รัก ได้โปรดปล่อยให้มันเป็นไปมากกว่านี้