แปลเพลง Golden - LP เนื้อเพลง ความหมายเพลง

แปลเพลง "Golden" และความหมายของ LP ต่อไปนี้คือข้อความที่ตัดตอนมาจากเนื้อเพลงของเพลง: If it wasn't love, then it wasn't love Are we really done, is there more to come? If it's not enough, then it's not enough คุณสามารถสมัครหรือซื้อเพลงนี้ผ่านสื่อดิจิทัลที่เป็นทางการ เช่น iTunes, Spotify และสื่อการซื้อเพลงออนไลน์ที่เป็นทางการอื่น ๆ หรือคุณสามารถฟังผ่านช่อง Youtube

เนื่องจากบล็อก MusixLirik ไม่แบ่งปันลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับเพลง Golden เราจึงแบ่งปันเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้น

เนื้อเพลง Golden ร้องโดย LP ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณ

ความหมายเพลง Golden - LP


เนื้อเพลงของเพลง Golden LP ดูเหมือนจะสื่อถึงความรู้สึกรัก ภาพสะท้อนการตัดสินใจในความสัมพันธ์ และความสำคัญของการชื่นชมช่วงเวลาอันมีค่า โดยรวมแล้ว เพลงนี้เชิญชวนให้ผู้ฟังชื่นชมแต่ละช่วงของความสัมพันธ์และเผชิญหน้าด้วยทัศนคติเชิงบวก

แปลเพลง Golden - LP


If it wasn't love, then it wasn't love
Are we really done, is there more to come?
If it's not enough, then it's not enough
If it wasn't us, then it wasn't us

ถ้ามันไม่ใช่ความรัก มันก็ไม่ใช่ความรัก
 จบแล้วจริงๆ ยังมีต่ออีกเหรอ?
 ถ้าไม่พอก็คือไม่พอ
 ถ้าไม่ใช่เรา มันก็ไม่ใช่เรา

There's something about when you know it (you know it)
Don't let it be gone in a moment (a moment)
Don't try to be cool, baby, show it (just show it)
Just own it (own it)

มีบางอย่างเกี่ยวกับเมื่อคุณรู้ (คุณรู้)
 อย่าปล่อยให้หายไปในชั่วขณะหนึ่ง (ชั่วครู่)
 อย่าพยายามทำตัวเจ๋งนะที่รัก แสดงมันออกมาสิ (แค่แสดงมันออกมา)
 แค่เป็นเจ้าของมัน (เป็นเจ้าของมัน)

We are golden
We're not broken
We are golden
We're not broken
We're golden

เราเป็นสีทอง
 เราไม่แตกหัก
 เราเป็นสีทอง
 เราไม่แตกหัก
 เราเป็นสีทอง

When you're coming back from a heart attack
All that history, all that chemistry
From the what could be, to the what are we
It's so deep

เมื่อคุณกลับมาจากอาการหัวใจวาย
 ประวัติศาสตร์ทั้งหมดนั้น เคมีทั้งหมดนั้น
 จากสิ่งที่เป็นได้ สู่สิ่งที่เราเป็น
 มันลึกมาก

There's something about when you know it (you know it)
Don't let it be gone in a moment (a moment)
Don't try to be cool, baby, show it (just show it)
Just own it (own it)

มีบางอย่างเกี่ยวกับเมื่อคุณรู้ (คุณรู้)
 อย่าปล่อยให้หายไปในชั่วขณะหนึ่ง (ชั่วครู่)
 อย่าพยายามทำตัวเจ๋งนะที่รัก แสดงมันออกมาสิ (แค่แสดงมันออกมา)
 แค่เป็นเจ้าของมัน (เป็นเจ้าของมัน)

We are golden
We're not broken
We are golden
We're not broken

เราเป็นสีทอง
 เราไม่แตกหัก
 เราเป็นสีทอง
 เราไม่แตกหัก
 เราเป็นสีทอง

Whoooa
Again and again and again and again
Whoooa
Again and again and again and again
ซ้ำแล้วซ้ำอีกและอีกครั้งและอีกครั้ง
ซ้ำแล้้วซ้ำอีกและอีกครั้งและอีกครั้

Oooh, don't get broken before it gets beautiful
Oooh, don't get broken before it gets beautiful
Oooh, don't get broken before it gets beautiful
Eh eh
Oooh, don't get broken before it gets beautiful
You're so beautiful

โอ้ อย่าหักก่อนที่มันจะสวยงาม
 โอ้ อย่าหักก่อนที่มันจะสวยงาม
 โอ้ อย่าหักก่อนที่มันจะสวยงาม
 เอ๊ะเอ๊ะ
 โอ้ อย่าหักก่อนที่มันจะสวยงาม
 คุณสวยมาก

We are golden
We're not broken
We are golden
We're not broken

เราเป็นสีทอง
 เราไม่แตกหัก
 เราเป็นสีทอง
 เราไม่แตกหัก

Whoooa
Again and again and again and again
Whoooa
Again and again and again and again
ซ้ำแล้วซ้ำอีกและอีกครั้งและอีกครั้ง
ซ้ำแล้้วซ้ำอีกและอีกครั้งและอีกครั้ง

We're golden
เราเป็นสีทอง