แปลเพลง Buffalo Replaced - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

แปลเพลง Buffalo Replaced - Mitski เนื้อเพลงและความหมาย

Mosquitoes can enjoy me, I can't go inside
I'm suckin' up as much of the full moon, so bright
Fireflies zoomin' through the yard like highway cars
Someone out here burnin' something, kids feelin' alive

ยุงสามารถเพลิดเพลินกับฉันได้ ฉันไม่สามารถเข้าไปข้างในได้
 ฉันดูดพระจันทร์เต็มดวงให้มากที่สุดเท่าที่จะสดใส
 หิ่งห้อยบินผ่านสนามหญ้าเหมือนรถบนทางหลวง
 มีคนแถวนี้เผาอะไรบางอย่าง เด็กๆ รู้สึกมีชีวิตชีวา

Freight train stampedin' through my backyard
It'll run across the plains like the new buffalo replaced

รถไฟบรรทุกสินค้าแล่นผ่านสวนหลังบ้านของฉัน
 มันจะวิ่งข้ามที่ราบเหมือนควายตัวใหม่เข้ามาแทนที่

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

I have a hope and though she's blind with no name
She shits where she's supposed to, feeds herself while I'm away
Sometimes I think it would be easier without her
But I know nothing can hurt me when I see her sleepin' face

ฉันมีความหวัง แม้ว่าเธอจะตาบอดและไม่มีชื่อ
 เธอทำเรื่องไร้สาระในที่ที่เธอควรจะไป เลี้ยงตัวเองในขณะที่ฉันไม่อยู่
 บางครั้งฉันคิดว่ามันคงจะง่ายกว่าถ้าไม่มีเธอ
 แต่ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรทำร้ายฉันได้ เมื่อฉันเห็นหน้าเธอที่กำลังหลับใหล

Freight train horn howlin' out mad and wild
Headin' somewhere far away like the new buffalo replaced

เสียงแตรรถไฟบรรทุกสินค้าส่งเสียงร้องอย่างบ้าคลั่งและดุร้าย
 มุ่งหน้าไปยังที่ห่างไกลเหมือนควายตัวใหม่เข้ามาแทนที่

Oooh, ahhh
Ooh, ooh